Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

27-10-2014 08:58 - RE: Parkovacie miesto
Dobrý deň, na základe kontroly nástupných plôch pre vozidlá hasičských jednotiek v meste Sereď príslušníkmi hasičského zboru sme dostali výzvu na doplnenie dopravného značenia na spevnenej ploche (chodníku), ktorý sa využíval na pozdĺžne parkovanie na predmetnom mieste. Zákaz státia tam bol doplnený z dôvodu, že v prípade potreby (mimoriadnej situácie) sa tam nevedia vozidlá hasičov dostať, resp. otočiť, čo sa prakticky stalo počas posledného zásahu hasičov. Následne bolo mesto vyzvané, aby sme v danom mieste vyznačili dopravným značením zákaz státia kvôli potrebám hasičov. Na základe toho sme na jednej strane obnovili existujúce vodorovné dopravné značenie a doplnili nové značenie na základe ich požiadaviek.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: