Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

26-09-2014 13:33 - RE: cash-flow Sered <-> obyvatel
Vážený pán Vaško, dňa 20.08.2014 Vám bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa zvyšuje poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na dve osoby - deti narodené 06.06.2014. Splatnosť navýšenej sumy je do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia - čiže do 30 dní od prevzatia predmetného rozhodnutia. Nie je pravda keď tvrdíte, že poplatok bol vyrubený do troch dní od narodenia detí, ani že je splatný do 10 dní od vyrubenia. S ďalšími otázkami ohľadom poplatku za komunálne odpady sa môžete obrátiť na mňa na mail miriam.klottonova@sered.sk. Prajem pekný deň.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: