Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

21-09-2014 13:17 - rušenie nedelného kľudu
Dobrý deň, je nedeľa, čas okolo poludnia a zrazu pokojné ticho prehluší hlasný amplión nejakého zberača starého železa. Nestačí že sa prejde raz, ale on musí krúžiť až trikráť po tej istej ulici! Nie je to nič príjemné, keď každý odpočíva a nedeľné ticho zrazu naruší nejaký oznamujúci hlas, ktorý hučí na plné pecky. Nedá sa tomu nejako zabrániť, aby takýto zberači železa, alebo kožiek, či peria nenarúšali pokoj tohto mesta aspoň v nedeľu?
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: