Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

20-08-2014 14:36 - RE: Kosenie trávy
Mimi - vďaka za Vaše upozornenie. Ohľadom kosenia trávy. Mesto je rozpočtová organizácia, kde má každá položka presne stanovené náklady a pri kosení vychádzajú z počtu kosení počas roka. Mesto má podpísanú zmluvu so spoločnosťou SITA na 5 rokov z roku 2010. Je v nej zahrnutých počet kosení na sídliskách a voľných priestranstvách Mesta. V zmluve je presne uvedené, že spoločnosť pre Mesto zabezpečí kosenie 5-krát do roka. Keďže tento rok príchod jari bol priskorý, resp. skoro nebola vôbec zima – uvažujeme nad počtom kosení 6 - a teraz prebieha na niektorých miestach kosba č.4. a na niektorých pod správou Mesta aj kosba č.7 či 8. Preto sme aj zakúpili novú profesionálnu kosačku Kubotu za 20tis € a navyše sa oživilo Námestie a Zámocký park – čiže pribudli nám nové trávnaté plochy. I napriek tomu verím, že do konca mesiaca budú všetky Vami uvedené trávnaté plochy pokosené k vzájomnej spokojnosti - verte mi, kontrolujú sa tieto kosby - no ak príde dážď všetko sa časovo posúva a to nie je potom vôbec jednoduché dobehnúť to, lebo to sú hodiny nadčas a rozpočet nepustí. Preto aj do budúcnosti zvažujeme kosenie Mesta najmä vo vlastnej réžii, resp. v spolupráci s domovými dôverníkmi či správcovskými spoločnosti, kde bude väčšia spoluzodpovednosť za stav trávnatej plochy - resp. aj za kvalitu kosenia. Pekný zvyšok dňa.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: