Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

04-07-2014 20:21 - RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Stretnutie občanov s vedením mesta -01.10.2012
Vážený pán Vešelický! Poprosím uviesť EV. Č. PRÁVOPLATNÉHO STAVEBNÉHO ROZHODNUTIA , ktorým M. Tomčanyi rozhodol, že „dôležitý peší koridor medzi železničnou stanicou a centrom mesta“ ( vid. Technická správa – úprava chodníka Komenského a Jesenského ul. Sereď str.2 ) bude CESTOU.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: