Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

04-06-2014 13:50 - RE: Stromy v našom meste
Vážená pani! O všetky stromy kríky aj sezónne výsadby okrasných kvetov sa starajú pracovníci referátu životného prostredia oddelenia investičnej výstavby MsÚ. Záhradného architekta mesto nemalo a nemá ani v súčasnosti. Náplňou práce tohto špecialistu je navrhovanie výsadby stromov , kríkov a kvetov podľa klimatických podmienok územia. Práce tohto druhu vykonávajú dvaja v odbore vzdelaní zamestnanci mesta. V minulom roku boli zmapované všetky stromy v Seredi. Podľa stavu poškodenia, či možného ohrozenia zdravia a majetku sme v minulom roku zabezpečili orezanie suchých konárov stromov v parku. V tomto roku vykonáva rezy vysokých stromov firma ALL4TREES s.r.o. Otvorice. Strom je živý organizmus a rastie bez ohľadu na to, či si ho niekto všíma, alebo nie. Je to jeho prirodzená vlastnosť. Ak rast konárov do bezprostrednej blízkosti domu hrozí škodou na majetku, robiť opatrenia je povinnosťou vlastníka domu. Každý obyvateľ Serede má právo a možnosť klásť otázky súvisiace s ošetrovaním zelene. Rovnako každý má právo a možnosť žiadať o potrebnú úpravu stromu rastúceho na pozemku mesta. Rozhodnutia o výrube stromov sú vydávané v súlade s platnou legislatívou a sú pravidelne kontrolované Okresnou prokuratúrou Galanta.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: