Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

26-05-2014 09:30 - RE: voda
Vážený pán Hindický! Informáciu o zakalenej vode z verejného vodovodu sme dostali 23.5.2014 a kontaktovali sme riaditeľa OZ Galanta Ing. Ľubomíra Fraňa. Oznámil nám, že preplachy potrubí začali vykonávať ihneď, ako dostali informáciu o znečistenej vode. V sobotu popoludní boli preplachy ukončené. Predpokladaným dôvod vzniku zákalu je nárast odberu vody v priebehu troch dní zo 4 000 na 6 000 m3 za deň. Dôvodom zvýšeného odberu vody okrem vyšších denných teplôt mohlo byť aj napúšťanie bazénov. O výskyte zákalov hovoril primátor 23.5.2014 aj s generálnym riaditeľom spoločnosti a dnes dopoludnia sa s ním stretáva v Nitre. V záujme operatívneho odstraňovania porúch v dodávkach vody je potrebné nahlasovať poruchy čo najskôr na t. č. 031 789 48 10, alebo 0902957607. Ak by tieto kontaktné čísla neboli dostupné, podajte prosím túto informáciu sms-kou na t.č. 0905 592 707 alebo na mailovú adresu viceprimator@sered.sk. V prípadoch náhrady vzniknutej škody na majetku môže postupovať poškodený podľa reklamačného poriadku dodávateľa. Na penalizáciu dodávateľa za dodávku zakalenej vody nemá mesto právny dosah. Ubezpečujem Vás, že primátor v záujme občanov pre zlepšenie služieb Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti , a.s. Nitra vykonáva od nástupu do svoje funkcie všetko, čo mu jeho pozícia štatutára mesta a člena predstavenstva spoločnosti dovoľuje. Odstrániť následky niekoľko desiatok rokov neobnovovania diaľkových, medzimestských a mestských rozvodov je povinnosťou dodávateľa. Západoslovenská vodárenská spoločnosť uskutočnila práve na základe požiadaviek Ing. Martina Tomčnányiho niekoľko vážnych investičných rozhodnutí. Dosiahnuť nápravu ale nie je možné v priebehu roka ani troch.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: