Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

06-09-2013 08:36 - RE: Lepšie raz vidieť než dvakrát počuť.
Vážený pán Sľahučka! Priznávam, že v období prázdnin sme svoju pozornosť venovali najmä odstraňovaniu vecných nedostatkov v predškolských a školských zariadeniach. Takto sme opravili kanalizáciu a vybudovali nové sociálne zariadenia na MŠ Murgašova, rozšírili priestory MŠ na Pozdázmskej ulici, znížili stropy v MŠ Cukrovarská, vymenili svietidlá a elektrické rozvody vo všetkých MŠ, vymenili celé vybavenie sociálnych zariadení v ZŠ Juraja Fándlyho, nainštalovali účinné a efektívne infražiariče v telocvični ZŠ J.A.Komenského a vybudovali nové parkovisko pri ZÚŠ. Ďakujeme Vám za Vaše upozornenie na zeleň, ktorá prerastala chodník vedúci ku ZŠ Komenského. Dnes boli tieto porasty pokosené.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: