Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

05-09-2013 21:38 - Lepšie raz vidieť než dvakrát počuť.
Školský rok sa začal a prístupový chodník od MŠ Komenského budova A k hlavnému vchodu ZŠ Komenského je pomaly celý „zatrávnený“. Predpokladám, že terajšie vedenie mesta chce len žiakom ZŠ a MŠ ukázať ako v najbližšom čase bude vyzerať cyklotrasa od parku po Stredný Čepeň. Proste, niet nad názornú ukážku a tie nevďačné decká to nevedia oceniť .
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: