Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

18-07-2013 10:59 - RE: Osvetlenie na Železničnej 1123
Podľa normy STN EN 13201 je zaradený riešený prístupový chodník a parkoviská pri bytovom dome do triedy S3 s požadovanou min. strednou hodnotou osvetlenia Em = 7,5lux – bude dodržané. Na osvetlenie chodníka sú navrhnuté pozinkované stožiare o výške 4m. Osadené budú výbojkové svietidlá SGS 101/SON – T 50W s uhlom natočenia 0 st. Navrhnuté umiestnenie stožiarov rešpektuje požiadavku STN EN 12464-2 na čo najmenšiu hodnotu rušivého svetla na fasáde bytovky z vonkajšieho osvetlenia - pre zónu priestoru E3 čase nočného pokoja je dovolená hodnota Ev = 2 lx. Na osvetlenie dvoch malých parkovísk sú navrhnuté pozinkované stožiare o výške 6m. Osadené budú výbojkové svietidlá SGS 101/SON – T 70W s uhlom natočenia 15 st. Príjemný deň praje Ing. Vladimír Práznovský, vedúci Oddelenia rozvoja mesta MsÚ Sereď
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: