Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

14-06-2013 20:25 - RE: RE: Pitná voda - pokračovanie
Dňa 03.09.2012 sa konalo stretnutie občanov s vedením Mesta Sereď. Na stretnutí boli prítomní aj zástupcovia vodárenskej spoločnosti. Na otázku, či tekutina tmavohnedej farby, ktorá pravidelne vyteká z mestského vodovodu je vhodná na pitie štvor a sedem ročným deťom ( deti v MŠ a ZŠ) zástupca vodárenskej spoločnosti chlapsky priznal, že on by takú vodu deťom piť nedal. Osobne sa domnievam, že takáto odpoveď by mala každého z prítomných z radov poslancov a vedenia mesta, uviesť do stavu najväčšej pohotovosti, aspoň v zariadeniach ktorých je Mesto zriaďovateľ. Aké konkrétne kroky podniklo terajšie vedenie mesta a na tomto stretnutí prítomní poslanci, aby aspoň deti v MŠ a ZŠ mali zabezpečenú pitnú vodu, tak ako to požaduje norma? Dovolím si napísať, že nič, ani len obyčajný rozbor tmavohnedej tekutiny vytekajúci z mestského vodovodu resp. zabezpečenia cisterien s pitnou vodou pre MŠ a ZŠ. Jasný signál pre nás občanov - ak nepotečú peňazotoky tak, ako potrebujú naši mestskí „bábkari“, tak sa nápravy čo sa týka pitnej vody v Seredi ťažko dočkáme.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: