Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

20-05-2013 15:23 - RE: odpadkový kôš
Vážená pani Vadovičová! V blízkosti predmetného detského ihriska sú zhruba 40 metrov vzdušnou čiarou dve stanoviská s 1100 lt. nádobami na odpad. Všetky koše, ktoré sme doposiaľ mali v rezerve sme umiestnili na základe požiadaviek občanov na miestach, kde iné koše ani stanoviská s veľkými zbernými nádobami na odpad neboli. Preto s osadením smetného koša k detskému ihrisku na Garbiarskej ulici nepočítame. Domnievam sa, že pri odchode z ihriska nie je niekoľko krokov s odpadom k nádobám na to určeným vážnou prekážkou.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: