Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

28-11-2012 17:40 - RE: RE: RE: RE: VZN 11/2012
Vážený pán Veselický! [odkaz] str. 5 citujem : "Komentár k rozpočtu: Predpokladané príjmy sú nižšie, ako výdaje. Na pokrytie nutných výdajov prevádzkyschopnosti MŠ chýba v rozpočte 61 178 €. Tento rozdiel je možné doplniť jedine vlastnými príjmami (školné za čiastočnú hradu MŠ ktoré hradia rodičia za deti v počte 165 platiacich detí, za predškolákov platí príspevok MŠ SR). Ak by sme sa mali dostať na rozpočet v úrovni z roku 2010 , výška úhrady školného na rok 2013 by musela byť 50 €, čo však nepovažujeme za reálne z pohľadu rodiča. Výška príspevku 20 € ako sme pôvodne žiadali , vzhľadom na pridelené finančné prostriedky z podielových daní nerieši rozpočet MŠ do takej miery aby škola mohla byť prevádzkovaná."
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: