Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

21-11-2012 18:34 - RE: RE: RE: RE: RE: RE: Čierne stavby na cudzom pozemku
Vážený pán Veselický! MsZ konaného dňa 06.11.2012 som sa zo služobných dôvodov nemohol zúčastniť, preto sa budem odvolávať na zápisnicu zverejnenú na webovej stránke mesta http://www.sered.sk/data/2_samosprava/volene_organy/uznesenia/2012/zap20121106.pdf. (dúfam ,že presne zachytila priebeh rokovania). O kvalite predloženého materiálu svedčí aj vyjadrenie JUDr. M. Irsáka, ktorý ako predseda Legislatívno-právnej komisie odporúčal predmetnú žiadosť stiahnuť z rokovania. P. Veselický, dúfam, že jeho názor nemienite spochybňovať. Len na okraj k mat. predloženému na schválenie poslancom je aj výpis z OR kde pri spoločnosti Lhosting, s. r. o. figuruje len meno Ing. Lenka Kolláriková. Podľa zápisnice ako žiadateľ v predmetnej veci vystupoval p. Kubán a o jeho vlastníckych vzťahoch k spoločnosti Lhosting, s. r. o. OR nič nehovorí. Ak sa na niečo odvolávate skúste si to najskôr overiť rovnako ako p. Kalinai, ktorý uviedol, že predmetný pozemok sa nachádza pred bytovým domom a nie pod bytovým domom a preto podporoval návrh na odpredaj pozemku žiadateľovi (spoločnosť Lhosting, s. r. o. alebo Ing. Lenka Kolláriková alebo p. Kubán). Pre mňa je rovnako zarážajúca informácia, že bytové družstvo dalo súhlas na zastavanie mestského pozemku vlastníkovi (spoločnosť Lhosting, s. r. o. alebo Ing. Lenka Kolláriková alebo p. Kubán) bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka pozemku. V niektorých veciach, oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu, sa zatiaľ veľa nezmenilo a to je na škodu veci.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: