Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

20-11-2012 19:18 - RE: RE: RE: RE: Čierne stavby na cudzom pozemku
Vážený pán Veselický. V dôvodovej správe neviem nájsť zmienku o skutočnosti, že predmetný pozemok je už zastavaný stavbou ,ktorá má aj iných vlastníkov ako je žiadateľ. Ak ste spokojný s kvalitou predkladaných materiálov na schválenie poslancom ako bol „ MATERIÁL Č.13 Nakladanie s majetkom mesta Sereď Zámer č.1 predať Pozemok na ul. A.Hlinku" potom si neviem predstaviť ako bude vyzerať materiál s ktorým nebudete spokojný. Ešte tak mimochodom, aký máte názor na zdôvodnenia uvedenej na Úradná tabuľa / Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Sereď zo dňa 14 November 2012(streda). Je spoločnosť Lhosting, s.r.o. Pažitná 1017/37 súkromná osoba?
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: