Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

20-11-2012 10:43 - RE: RE: RE: Čierne stavby na cudzom pozemku
Vážený pán Sľahučka! V žiadosti žiadateľa, ktorá bola súčasťou materiálu prerokovaného poslancami je uvedená veta: "Práce som zrealizoval v mesiaci jún 2012." Okrem toho bol žiadateľ prítomný na rokovaní MsZ a vysvetlil poslancom okolnosti, ktoré ho viedli k tomu, aby stenu pred vchodom do objektu vybudoval. Z týchto informácií teda bolo všetkým poslancom zrejmé, že žiadateľ nepostavil stenu v súlade s legislatívou. Vaše spochybnenie kvality materiálov predkladaných poslancom v tomto prípade nie je preukázané.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: