Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

02-11-2012 17:59 - ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI - 06.11.2012
Dobrý deň. Mám zopár otázok k zverejneným resp. nezverejneným materiálom na web stránke mesta Sereď k zasadnutiu MsZ , ktoré sa má konať dňa 06.11.2012. MATERIÁL Č.13 Nakladanie s majetkom mesta Sereď Zámer č.1 predať „ Pozemok na ul. A.Hlinku". Prečo v dôvodovej správe nie je uvedená skutočnosť, že rozšírenie nebytového priestoru majiteľ už zrealizoval, že sa jedná o čiernu stavbu na mestskom pozemku (viď číslo 6688/UPaSP793/20125- dopl.; 7286/UPaSP861/2012-dopl.) a práve odpredaj predmetného pozemku má byť prvý krok k legalizácií tejto čiernej stavby. Zámer č.5 predať „Denné centrum na Jesenského ul., Námestí slobody a budova MsP“. Materiály Návrh na uznesenie, Dôvodová správa a Návrh podmienok OVS k dátumu 02.11.2012 cca 18.00.hod nie sú na web stránke sered.sk (http://www.mz.sered.sk/materialy/vo_11_14/20121106/index.html ) k dispozícií. Z akého dôvodu? Obdobne ako mat.č.14 a č.15 vid. nižšie. The requested URL /materialy/vo_11_14/20121106/20121106_Z13A5_uznesenie.pdf was not found on this server. The requested URL /materialy/vo_11_14/20121106/20121106_Z13A5_dovodova_sprava.pdf was not found on this server. The requested URL /materialy/vo_11_14/20121106/20121106_Z13A5_podmienky.pdf was not found on this server. MATERIÁL Č.14- Priemyselná zóna Sereď Juh – ponuka a návrh spolupráce The requested URL /materialy/vo_11_14/20121106/20121106_Z14_obalka.pdf was not found on this server. The requested URL /materialy/vo_11_14/20121106/20121106_Z14_uznesenie.pdf was not found on this server. The requested URL /materialy/vo_11_14/20121106/20121106_Z14_dovodova_sprava.pdf was not found on this server. The requested URL /materialy/vo_11_14/20121106/20121106_Z14_navrh.pdf was not found on this server. MATERIÁL Č.15 - Zadanie pre Územný plán mesta Sereď. The requested URL /materialy/vo_11_14/20121106/20121106_Z15_obalka.pdf was not found on this server. The requested URL /materialy/vo_11_14/20121106/20121106_Z15_uznesenie.pdf was not found on this server. The requested URL /materialy/vo_11_14/20121106/20121106_Z15_dovodova_sprava.pdf was not found on this server. The requested URL /materialy/vo_11_14/20121106/20121106_Z15_vyhodnotenie.pdf was not found on this server.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: