Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

22-10-2012 07:51 - RE: RE: RE: RE: Stretnutie občanov s vedením mesta -01.10.2012
Vážený pán Sľahučka! Nakoľko ide o záležitosť v priamej kompetencii MsP, vyžiadal som stanovisko od zástupcu MsP pána Petra Sokola. Uvádzam ho v plnom znení. K parkovaniu súkromných vozidiel dňa 18.10.2012 o 18,00 hod. pred budovou MsP sa Vám neviem vyjadriť, nakoľko nemám nejaký záznam vozidiel o ktoré vozidlá sa jednalo. V súčasnej dobe iné vozidlá ako vozidlá MsP môžu byť videné pred budovou MsP, nakoľko pri sťahovaní vecí z bývalej budovy MsP sa na sťahovanie stále používajú aj súkromné vozidlá policajtov. Taktiež do areálu MsP je prístup aj zo strany ul.Jesenského, čo niektorí policajti tiež využívajú na vjazd, takže ak uvidíte nejaké súkromné vozidlo pred budovou MsP, neznamená to, že vodič porušil vjazd od kruhového objazdu, kde je umiestnená dopr.značka zákaz vjazdu vš.motorových vozidiel. Taktiež do areálu MsP chodia aj návštevnícu Mama centra, ktorí tiež využívajú motorové vozidlá. V prípade, ak v budúcnosti zistíte nejaké porušenie dopravných predpisov, môžete sa kľudne obrátiť priamo na Mestskú políciu. Ďakujem
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: