Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

07-09-2012 11:02 - RE: Cesta pri garážach za hokejkou a parkovanie
Dobrý deň, k oprave predmetnej cesty sa pristupuje v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov a dôležitosti konkrétnej opravy. Mesto v súčasnosti vyčerpalo finančné prostriedky na opravu miestnych komunikácií, z ktorých boli financované predovšetkým havarijné stavy po odporúčaní Komisie rozvoja mesta. Čo sa týka zastavenia a státia pred vašou garážou, tieto podmienky upravuje zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v § 23 ods. 2 hovorí, že vodič "nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich." Ďalej § 25, ods. 1, písm. u hovorí, že "vodič nesmie zastaviť a stáť na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest."
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: