Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

22-06-2012 08:26 - RE: návrh jednosmerky + parkovanie
Dobrý deň, o zjednosmernení oboch ulíc na Pažitnej ulici mesto už uvažovalo, návrh sa prerokovával aj v Komisii rozvoja mesta. Komisia však podnet na zjednosmernenie ulíc neodporučila, nakoľko by zjednosmernenie ulíc na Pažitnej ulici problém s parkovaním nevyriešilo a plne by sa zaťažila doteraz pomerne kľudná ulica na Pribinovej ulici, cez ktorú by sa pustila doprava von zo sídlisk na Pažitnej a Dionýza Štúra. V tomto prípade by sa ani nevytvorili nové parkovacie miesta a nezvýšila kapacita parkovania, nakoľko od bazáru je vytvorené šikmé státie. V úseku od bytového domu č. 1014 je vytvorené po celej ulici kolmé státie a pre zvýšenie bezpečnosti tam boli v tomto roku osadené ďalšie 2 spomaľovacie prahy. Pekný deň
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: