Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

11-05-2012 13:20 - RE: Parkovacie miesto
Možnosť vyhradenia parkovacieho miesta bude pre FO možná najskôr od prijatia nového VZN o parkovaní, ktoré sa bude prerokovávať na Mestskom zastupiteľstve dňa 12.6.2012. Ak bude VZN prijaté, až potom bude možnosť vyhradiť parkovacie miesto. Navrhovaná ročná sadzba za vyhradenie 1 miesta je 200 €. Vyhradiť miesto sa bude dať aj pre vozidlá s iným EVČ ako galantským, ale len pre potreby fyzických osôb. Mesto nebude skúmať na koho je auto registrované. Bližšie a presnejšie informácie Vám poskytneme po mestskom zastupiteľstve po 13.6.2012. V prípade bližších otázok ma môžete kontaktovať osobne na MsÚ alebo na čísle 0918 963 237, prípadne radko.heriban@sered.sk
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: