Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

02-12-2011 11:42 - RE: Naco su mestu 2 pravnicky?
Vážený pán Obeda! Analýzou pohľadávok sme začiatkom roka zistili, že existuje množstvo doteraz nevymáhaných platieb od občanov, či právnických osôb, ktoré mesto v súčasnosti musí riešiť . Okrem toho v oblasti zmien majetkových vzťahov je nevyhnutné pripravovať zmluvy sa dohody tak, aby mesto malo istotu, že prípadné neplnenie podmienok zmluvy zmluvným partnerom nebude mať pre mesto nepriaznivý následok. Ďalšou oblasťou práce právneho oddelenia je aj príprava početných nových VZN, ktoré je otrebné aktualizovať podľa platnej legislatívy. Chápem, že ak nepoznáte zaťaženie právneho útvaru mesta, kladiete otázku o potrebe dvoch právne vzdelaných pracovníčok v meste. Ak sa v priebehu obdobia vyskytne potreba prípravy dokumentu, ktorý doteraz mesto v minulosti nikdy neriešilo, bolo logické a správne objednať si takýto dokument u špecializovaného odborníka so skúsenosťami. Nestotožňujem sa s názorom, že vykonávnie prác pre vlastníkov bytového domu firmou, ktorej vlastník je členom dozornej rady správcu bytového fondu je TČ, tak ako ho popisujete. Ak ten názor máte Vy, nič Vám nebráni urobiť podanie na PZ SR alebo na OS Galanta, alebo prokuratúre.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: