Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

21-11-2011 20:24 - RE: RE: Zvyšovanie poplatkov za komunálny odpad.
Komunálny odpad nevytvárajú len obyvatelia domácností (bývajúci v nehnuteľnostiach alebo bytoch slúžiacich na bývanie a zariadeniach slúžiacich na individuálnu rekreáciu), ale napr. aj podnikatelia (v nehnuteľnostiach, ktoré používajú na podnikateľské účely......). Prečo sa potom v Návrhu VZN neuvažuje so zvýšením poplatkov za odpad aj pre iné subjekty, ktoré rovnako ako obyvatelia domácností produkujú komunálny odpad? Predpokladám, že odpovede sa nedočkám, keď sa ten návrh VZN vypracoval akosi sám od seba :-(. P. Veselický, možno by bolo pre mesto veľmi finančne zaujímavé preveriť si koľko podnikateľských subjektov neplatí poplatky za komunálny odpad a využívajú odpadové nádoby určené pre domácnosti. Áno, práve tých domácností, ktorým sa teraz v návrhu VZN navrhuje zvýšiť poplatok za komunálny odpad. Inak prajem pekný večer.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: