Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

21-11-2011 11:28 - RE: Zvyšovanie poplatkov za komunálny odpad.
Vážený pán Sľahučka! Spôsob prijímania rozhodnutí o príprave a vydaní nového VZN má v systéme samosprávy svoje pravidlá a o návrhu nerozhoduje nikdy jedna osoba. O pripravovanom zvýšení poplatku za odpad boli informovaní poslanci MsZ v dňoch 7. a 14. 11.2011, a návrh tohto VZN bol v zmysle právneho poriadku zverejnený. Po prečítaní stanovísk príslušných komisií bude prerokovaný a predpokladám aj schválený na rokovaní MsZ 29.11.2011. Dôvodom zvýšenia je skutočnosť, že v náklady mesta na zber, odvoz a likvidáciu komunálnych odpadov z domácností vrátane nákladov na prevádzku zberného dvora sú dlhodobo vyššie ako príjem poplatkov za túto činnosť od občanov.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: