Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

16-11-2011 13:52 - RE: Konflikt záujmov
Postavenie hlavného kontrolóra a postavenie poslanca obecného zastupiteľstva určuje zákon o obecnom zriadení. Príbuzenský vzťah hlavného kontrolóra a člena obecného zastupiteľstva zákon o obecnom zriadení nepomenúva ako prekážku pre výkon tejto funkcie. Či pani Mgr. Z,. Horváthová pracovala ako hlavná kontrolórka v inej samospráve je pre jej dnešný status irelevantné. Podmienky pre zvolenie do tejto funkcie doteraz dvakrát splnila.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: