Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

05-10-2011 13:59 - RE: Zmluvy bytoveho podniku
MsBP narába s peniazmi vlastníkov bytov, ktorým vykonáva správu bytového fondu. Nehospodári teda s financiami obce. Voči svojim zmluvným partnerom - vlastníkom bytov má povinnosť po ukončení roka vyúčtovať náklady na energie a vodu a preukázať použitie prostriedkov kumulovaných vo fonde opráv a údržby a použitých v uplnulom roku na opravy a údržbu podľa jednotlivých bytových domov. Do akej miery podrobností použitie týchto financií budú chcieť vlastníci bytov preukázať, či im bude stačiť iba výška hodnoty opráv sumarizovaná za rok, alebo by ju chceli mať doloženú v každej poločke faktúrou dodávateľa záleží iba na nich samotných
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: