Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

30-08-2011 15:29 - RE: RE: RE: vraj pitná voda - a tečie žltá
Vážená pani Lazanová! Neodpísal som Vám, že sa s dodávkami znečistenej vody máte zmieriť. Voda je tovar. Pokiaľ viete preukázať jeho nekvalitu, je iba na Vás, či budete požadovať od dodávateľa zľavu alebo kompenzáciu v inej forme. Primátor mesta v tomto roku minimálne trikrát rokoval s pracovníkmi Západoslovenskej vodárenskej poločnosti a.s. Nitra a vždy pripomienkoval tento problém. Napriek nedávnej výmene na čele a.s. k náprave doteraz nedošlo.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: