Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

26-08-2011 14:16 - RE: RE: vraj pitná voda - a tečie žltá
Dobrý deň, z odpovede od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, je jasné, že akokoľvek sfarbená voda nespĺňa zákonom stanovené požiadavky na pitnú vodu a prevádzkovateľ musí zjednať nápravu. Za aj takto „zničený tovar“ musíme platiť v plnej výške a nemôžeme ju vrátiť, aby sme dostali peniaze späť. Preto nechápem Váš postoj „mŕtveho chrobáka“ a dôvody uvedené v odpovedi na web stránke. Mala som pocit, že ako obecné zastupiteľstvo máte chrániť záujmy občanov a zastupovať nás pred firmami čo porušujú naše práva – aj vy ako inštitúcia platíte za „skazený tovar“ – a nie iba stoicky trpieť tento stav už desaťročia. Aj ja som už musela vymeniť niekoľko splachovačov na WC, ktoré mi pokazila znečistená pitná voda nánosmi a skrátka mne aj iným občanom spôsobuje materiálne škody aj na prádle a iných zariadeniach. Ale podľa Vás sa s tým iba treba zmieriť. S pozdravom A. Lazanová
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: