Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

23-08-2011 16:27 - RE: RE: RE: RE: RE: RE: Požívanie alkoholických nápojoch na verejných miestach v Seredi
Na základe včerajšieho telefonického oznámenia som včera 22.8.2011 osobne preveril frekvenciu nahlášok rušenia verejného poriadku mladistvými na tomto detskom ihrisku, ktoré boli oznámené Mestskej polícii. Je pravdou, že priemerne každé 3, či 4 dni volajú pravidelne dvaja občania oznamujúci hlučné správanie sa mladých ľudí. Je ale pravdou aj to, že obsah oznámenia hliadka MsP nezistí. V ostatnom mesiaci oznamovateľ dvakrát nahlasoval ničenie zariadenia ihriska, no hliadka žiadne poškodenie zariadenia nezistila. Predmetom nahlásenia bolo aj počúvanie hudby z mobilného telefónu. Hliadka mládenca vyzvala aby túto "hudobnú produkciu" ukončil. Nahlasovaná bola aj prítomnosť dvoch údajne 12-ročných detí pred 6.00 hodinou rannou. Po príchode hliadky mestskí policajti v priestore nikoho nenašli. Požívanie alkoholu za z 8 vykonaných kontrol potvrdilo v jednom prípade. Týmto samozrejme netvrdím, že k nežiadúcemu správaniu sa mladých ľudí na tomto detskom ihrisku nikdy nedochádza. Je ale dôležité, aby každý občan, ktorý sa rozhodne nahlásiť z jeho pohľadu nesprávne konanie iných, nahlasoval len skutočnosti. Detské ihrisko je verejný priestor. Dnes 23.8.2011 som overoval stav tohto ihriska. Potvrdzujem, že pri jednej lavičke boli sklenené črepy, prázdna celá sklenená fľaša a po celom okolí množstvo papierov a prázdnych PET fliaš. Okolo osadené smetné koše boli zaplnené iba do polovice. Toto miesto vyzerá tak, ako ho zanechali jeho návštevníci. Jeho znečisťovaniu nezabránia nahlasovania hlučného správania sa. Chápem ľudí v zrelšom veku, že chcú mať svoj kľud. Nemali by ale zabúdať na to, ako sa správali, keď mali oni 16 rokov. Tí mladí, ktorí na preliezkach, či lavičkách sedia po večeroch si tam nesadajú preto, aby zariadenie ničili. Ak sem-tam zvýšia hlas, alebo sa zasmejú tak sa nič svetoborné nestane. Podľa môjho názhoru je oveľa lepšie, keď posedávajú v parčíkoch, akoby mali huliť v pivniciach bytových domov. Iniciatíva skupiny dôchodcov išla v jednom prípade tak ďaleko, že dosiahli odstránenie lavičiek, na ktorých po večeroch mladí ľudia. Takéto iniciatívy považujem za choré. Aký bude ďalší postup? Do konca týždňa bude toto ihrisko vyčistené a pokosené. Ako dlho vyčistené ostane, bude záležať iba na tých, ktorí ho navštívia.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: