Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

08-08-2011 11:29 - RE: RE: RE: Požívanie alkoholických nápojoch na verejných miestach v Seredi
Postup hliadky MsP bol v súlade s ustanoveniami VZN č. 2/2006, ktoré v odst. 2, § 3 hovorí toto: Na všetkých verejne prístupných miestach intravilánu mesta Sereď sa v dňoch pondelok až nedeľa zakazuje podávať alebo požívať alkohlické nápoje okrem kalendárnych dní 31.12. a 1.1. príslušného roka.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: