Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

22-07-2011 09:06 - RE: Prečo?
Vážená pani Gáliková. Veľmi dlho som uvažoval, či ste svoju otázku mysleli vážne. Text bilbordu môže byť v ktoromkoľvek spisovnom jazyku. Finančne ide o obchodné vzťahy. Agentúra - vlastník bilbordu platí vlastníkovi budovy a objednávateľ bilbordu platí agentúre. V Seredi žijú aj občania maďarskej národnosti. Obsah bilbordu nie je v rozpore s právnym poriadkom SR ani dobrými mravmi. Ak sa Vám tento bilbord nepáči je to výhradne Váš problém.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: