Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

28-05-2011 21:30 - RE: RE: RE: RE: financovanie futbalu
pán zástupca, trochu arogantne ste vložili za oslovenie výkrčník. Teraz sa aj ukázalo, že ked som vystúpil anonymne, tak som urobil dobre. Vôbec nemám veľké informačné zázemie. Stačilo mi počúvať trénerov, rodičov, autobusára a prečítať si na tejto stránke zmluvy! Bol som presvedčený, že kontrola dotácie pre jednotlivé kluby sa kontrolujú systémom podrobne, presne na čo boli financie použité a nie tak ako uvádzate. To vážne Vám stačí, že klub predloží jednu cifru napr. ako uvádzate o doprave a vôbec sa to nepreverí na akú dopravu? O platoch je to to isté. Ak klub všetky peniaze čo uvádzate vyplatí iba jednému trénerovi a ostatní nedostanú nič, aj toto bude podľa Vás v poriadku? Nehovorím že takto to je. Ale čo ak? Pán zástupca a samozrejme aj páni poslanci , poskytnutá dotácia nielen pre futbal je dávaná z verejných peňazí, tak by malo byť presne určené ako a koľko na čo sa použijú. V prvom záujme Vás volených funkcionárov by malo byť, aby ste presne určili, že napr. na mládež pôjde 60% a na mužov 40% z dotácie. Na záver iba toľko, že by úplne stačili zverejniť vyúčtovanie napr. dotácii za roky 2009 a 2010, tak ako ich predložil klub mestu. napr.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: