Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

03-05-2011 12:00 - Poznámka k výkupu batérií.
Dobrý deň. Zaujal ma váš oznam o neoprávnenom výkupe olovenných batéríí.Batérie sú cenným odpadom a tak sa snimi má nakladat.Čo motivuje bežného občana aby z vlastného vrecka zaplatil dopravu a bezplatne odovzdal batérie do zberného dvora.Som presvedčený že väčšina občanov dá prednost predaju výkupcovi i ked nelegálnemu ktorý mu na mieste vyplatí aspoň čast hodnoty. Občanov treba motivovat k ekológii a nie len prikazovat a zakazovat.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: