Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

07-04-2011 19:11 - RE: RE: Otázky časť.1
Dobrý deň, p. Veselický V predchádzajúcom volebnom som bol svedkom ako sa nakladalo s mestským majetkom. V mnohých prípadoch nevýhodne pre mesto a veľmi výhodne pre „vyvolených“. Neberte to osobne, ale takýto prenájom mestského pozemku na vytvorenie parkovacích miest mi silno pripomína postup použitý pri stavbe garáže na Cukrovarskej ul.. Ale môžem sa mýliť, tak zatiaľ berte môj príspevok, že mám nesprávne resp. nedostatočné informácie k predmetnej veci. Rodinný a pracovný čas si snažím zorganizovať tak, aby som dňa 19.04.2011 mohol byť prítomný aspoň na časti zasadnutia MsZ. Rád by som si vypočul zdôvodnenie takéhoto postupu od konkrétnej osoby, ktorá takéto niečo dokázala „pretlačiť“ až k hlasovaniu poslancov na zasadnutí MsZ.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: