Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

22-02-2011 13:45 - RE: parkovisko na spádovej ulici
Parkoviská, chodníky a miestne komunikácie patria do kompetencie Odboru investičnej výstavby. Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní 15. 2. 2011 z celkom 25 návrhov na opravy ciest, chodníkov a parkovísk s predpokladanými finančnými nákladmi 753 621,- Eur schválilo opravy dvoch ciest, jedného chodníka a troch parkovísk a to do výšky nákladov v rozpočte mesta 250 tis. Eur. Konkrétne miesta sú uvedené v uznesení MsZ. Pojem dezolátny stav je v prípade parkovacích miest pri bytovom dome Spádová 1154 trochu prehnaný. Stav terénu v zadnej časti od reštaurácie Čierna Ruža nie je dobrý. Ide o nespevnenú plochu, ktorú vlastníci motorových vozidiel používajú na parkovanie svojich vozidiel na vlastné riziko. Miesta, kde parkovanie nie je dovolené, sú vždy označené vodorovným alebo zvislým dopravným značením.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: