Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

Urbanistická štúdia „Polyfunkčná zóna Prúdy“ – grafická časť Dokument vo formáte zip [40MB]
Urbanistická štúdia „Polyfunkčná zóna Prúdy“ – textová časť Dokument vo formáte pdf [13MB]
Urbanistická štúdia „Polyfunkčná zóna Prúdy“ – oznámenie o začatí prerokovávania návrhu Dokument vo formáte pdf [97KB]
„Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie obce „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 2/2016“ (Návrh) Dokument vo formáte pdf [427KB]
„Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 3/2016“ (Návrh) - vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie obce Dokument vo formáte pdf [967KB]
„Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 3/2016“ (Návrh) - oznámenie o prerokovaní Dokument vo formáte pdf [219KB]
„Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 3/2016“ - textová a tabuľková časť Dokument vo formáte zip [11MB]
„Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 3/2016“ - oznámenie o strategickom dokumente Dokument vo formáte pdf [175KB]
Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie obce „Územný plán mesta Sereď- Zmeny a doplnky č.1/2016“(Návrh) Dokument vo formáte pdf [955KB]
Oznámenie o prerokovávaní návrhu riešenia „Urbanistická štúdia IBV Trnavská, Kasárenská 2 (lokalita BI-46, BI-49) Sereď“ Dokument vo formáte pdf [223KB]
Oznámenie o prerokovávaní návrhu riešenia „Urbanistická štúdia IBV Trnavská, Kasárenská 2 (lokalita BI-46, BI-49) Sereď“ - prílohy Dokument vo formáte pdf [4MB]
Návrh oznámenie o prerokovaní „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 2/2016“ Dokument vo formáte pdf [220KB]
Návrh oznámenie o prerokovaní „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 2/2016“ - oznam SEA Dokument vo formáte pdf [105KB]
Návrh oznámenie o prerokovaní „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 2/2016“ - prílohy Dokument vo formáte zip [15MB]
Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 1/2016 - Návrh oznámenie o prerokovaní Dokument vo formáte pdf [206KB]
Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 1/2016 - Návrh oznámenie o prerokovaní - prílohy Dokument vo formáte zip [5MB]