PORUCHY

Poruchy verejného osvetlenia a mestského rozhlasu (v pracovnej dobe MsÚ Sereď) 0918 450 856 - peter.kiss@sered.sk
Poruchy svetelnej signalizácie a poškodenie komunikácií (v pracovnej dobe MsÚ Sereď) 0918 963 237 - michal.klinka@sered.sk
Poruchy svetelnej signalizácie, poškodenie komunikácií, poruchy verejného osvetlenia a mestského rozhlasu (mimo pracovnej doby MsÚ Sereď ) 0903 434 768 - mestska polícia
Poruchy plyn 0850 11 17 27
Poruchy elektrina 0800 111 567
Poruchy rozvod vody a kanalizácie stredisko Dolná Streda 789 4810
Poruchy telefón 12129
Poruchy Naša domová správa 0903 952 417
Poruchy Stavebné bytové družstvo 789 4335
Poruchy káblovej televízie (ATS Slovakia s.r.o.) 0907 094 244