Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu

Meno a funkcia Referát Kancelária Klapka Kontakty
Kováčová Silvia, Mgr.
vedúca oddelenia
18228
0918 450 853
skolstvo@sered.sk
Vadovičová Jana, Mgr.
referent pre rodinu
referát pre rodinu10245

jana.vadovicova@sered.sk
Šuláková Eva, Ing.
referent školstva
referát školstva19265

skolstvo.ekon@sered.sk
Račák Miroslav, Mgr.
referent spoločného školského úradu
referát spoločný školský úrad36110
0918 815 728
skolskyurad@sered.sk
Kavoňová Eva
referent športu a kultúry
referát športu a kultúry19268

skolstvo.sport@sered.sk