Organizačné oddelenie

Meno a funkcia Referát Kancelária Klapka Kontakty
Adamčíková Silvia, PhDr
vedúca oddelenia
9254
0905 556 879
silvia.adamcikova@sered.sk
Vavrová Karmen
matrikárka
matričný úrad7261031 789 2215

matrika@sered.sk
Navrátilová Katarína
spojovateľka
pult prvého kontaktuKPK231031 789 2392

Paldanová Oľga
spojovateľka
pult prvého kontaktuKPK231031 789 2393

Muhová Zdenka
podateľna
pult prvého kontaktuKPK246

podatelna@sered.sk
Beáta Bírová
overovanie a osvedčovanie
pult prvého kontaktu a správa registratúryKPK270

podatelna@sered.sk
Pešková Viera
referent evidencie obyvateľstva a budov
referát evidencie obyvateľstva a budov8253

viera.peskova@sered.sk
Mrnková Mária, Ing.
referent pre sociálnu oblasť
referát pre sociálnu oblasť6251
0948 661 266
maria.mrnkova@sered.sk
Šiláková Miriam, Ing.
pult prvého kontaktu a správa registratúry
správa registratúryreg247

miriam.silakova@sered.sk