Finančné oddelenie

Meno a funkcia Referát Kancelária Klapka Kontakty
Florišová Eva, Ing.
vedúca oddelenia
15238
0918 450 855
ekonom@sered.sk
Ozimyová Mária, Mgr.
evidencia majetku mesta
referát evidencie majetku mesta17239

maria.ozimyova@sered.sk
Kiššová Martina
referent správy daní a poplatkov, personalistika
referát personálny a mzdový12264

martina.kissova@sered.sk
Bašová Jana
mzdárka
referát personálny a mzdový12266

jana.basova@sered.sk
Dvorská Ingrid
účtovníčka
referát rozpočtovníctva a účtovníctva14257

ingrid.dvorska@sered.sk
Hilková Martina
účtovníčka
referát rozpočtovníctva a účtovníctva14258

martina.hilkova@sered.sk
Halánová Jana
referent správy daní a poplatkov
referát správy daní a poplatkov13241
0907 642 168
jana.halanova@sered.sk 
Bőhmová Kristína
pokladníčka
referát správy daní a poplatkov5244

kristina.bohmova@sered.sk