Kancelária prednostu mestského úradu

Meno a funkcia Referát Kancelária Klapka Kontakty
Krajčovič Tibor, Ing.
prednosta mestského úradu
27235031 789 6033

prednosta@sered.sk
Himpán Ján, Ing.
vedúci referent zberného dvora a areálu Váh
31255
0918 815 726
jan.himpan@sered.sk
Koričanský Branislav, Bc.
referent verejného obstarávania a správy webu
35190
0905 335 839
branislav.koricansky@sered.sk
Pastuchová Zuzana, JUDr.
vedúca právneho referátu
referát právny29242
0918 450 851
zuzana.pastuchova@sered.sk
Gašparovičová Andrea, JUDr.
právnička
referát právny29240
0915 119 229
andrea.gasparovicova@sered.sk
Vančo Radovan, Bc.
informatik
referát správa IT11243
0918 450 854
informatik@sered.sk
Navrátilová Katarína Ing.
vedúca referátu, ochrana prírody a krajiny
referát životného prostredia4188
0905 822 016
katarina.navratilova@sered.sk
Klottonová Miriam
referent odpadového hospodárstva
referát životného prostredia4189
0907 736 841
miriam.klottonova@sered.sk
PaedDr. Bc. Vašková Kasáková Daniela
referent na referáte životného prostredia
referát životného prostredia2249
0918 194 924
daniela.vaskova-kasakova@sered.sk
Opátová Lucia, Bc.
miestny poplatok za komunálny odpad
referát životného prostredia4279

lucia.opatova@sered.sk
Mečochová Martina
asistentka prednostu
sekretariát prednostu26101031 789 6033

mu@sered.sk