Často kladené otázky (FAQ)

Dane a poplatky

Otázka: Kde dostanem tlačivá a informácie o sadzbách poplatkov a daní ?
Odpoveď: Na finančnom oddelení na mestskom úrade, tlačivá si možno stiahnuť priamo na oficiálnej stránke mesta na tejto adrese https://www.sered.sk/tlaciva-ziadosti.
Otázka: Akým spôsobom môžem uhradiť pohľadávky mesta voči mojej osobe alebo firme ? Prečo nebol prílohou rozhodnutia o vyrubení poplatku za komunálny odpad a dane v roku 2012 šek ?
Odpoveď: Pohľadávky môžere uhradiť bankovým prevodom, šekom alebo platbou v hotovosti v pokladni mestkého úradu, Námestie republiky 1176/10, Sereď. V pokladni mestského úradu je úhrada pohľadávok bez poplatku. Miestne poplatky za komunálny odpad a miestne dane z nehnuteľností od roku 2012 mesto vyrubuje rozhodnutím s umiestneným čiarovým kódom, ktorý nahrádza priložený šek a preukážete sa ním v pokladmi mestského úradu.

Mestské zastupiteľstvo

Otázka: Ako by som mohol položiť otázku pre poslanca mestského zastupiteľstva?
Odpoveď: Kontakt medzi občanmi a poslancami mestského zastupiteľstva zabezpečuje Organizačné oddelenie mestského úradu. Zároveň si môžu občania dohodnúť stretnutie s poslancom v poslaneckej kancelárii, ktorú majú poslanci k dispozícii v budove mestského úradu. Kontakty na jednotlivých poslancov sú uvedené na tejto adrese : https://www.sered.sk/mestske-zastupitelstvo.

Komunálne služby

Otázka: Komu mám nahlásiť poruchu verejného osvetlenia, semaforov alebo chýbajúce kanalizačné poklopy ?
Odpoveď: Na oddelení rozvoja mesta na mestskom úrade, kontakty nájdete na tejto adrese : https://www.sered.sk/kontakty-poruchy.