Diskusia


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


02.02.2011 posledný príspevok: 17-01-2018 09:13 Počet(258)
Otázky týkajúce sa mesta Sereď AKTÍVNA
25.01.2008 posledný príspevok: žiaden Počet(0)
Rôzne ARCHÍV
01.11.2007 posledný príspevok: 17-01-2011 14:44 Počet(1060)
Otázka pre poslancov a vedenie mesta ARCHÍV
01.11.2007 posledný príspevok: 02-05-2011 19:06 Počet(173)
Kultúra ARCHÍV
01.11.2007 posledný príspevok: 09-03-2009 03:28 Počet(39)
Podnikateľská činnosť, cestovný ruch a regionálny rozvoj ARCHÍV
01.11.2007 posledný príspevok: 24-06-2008 15:06 Počet(364)
Projekty, eurofondy ARCHÍV
01.11.2007 posledný príspevok: 06-08-2010 14:14 Počet(587)
Výstavba a doprava ARCHÍV
01.11.2007 posledný príspevok: 07-05-2010 10:09 Počet(6)
Školy a predškolské zariadenia ARCHÍV
01.11.2007 posledný príspevok: 25-05-2010 09:03 Počet(156)
Šport ARCHÍV
01.11.2007 posledný príspevok: 19-05-2010 15:29 Počet(958)
Verejný poriadok, prevencia a ochrana majetku ARCHÍV
01.11.2007 posledný príspevok: 08-07-2008 06:39 Počet(2)
Legislatíva-právo ARCHÍV
01.11.2007 posledný príspevok: 11-06-2010 10:27 Počet(86)
Sociálno-zdravotné problémy ARCHÍV
01.11.2007 posledný príspevok: 20-09-2010 19:19 Počet(230)
Životné prostredie ARCHÍV
01.11.2007 posledný príspevok: 27-11-2010 22:34 Počet(88)
Byty, nájmy ARCHÍV
01.11.2007 posledný príspevok: 22-01-2010 15:33 Počet(13)
Financie, dane, poplatky ARCHÍV